บริการของเรา

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจทำแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิทยาศาตร์เครื่องสำอางโดยเฉพาะ
- บริการจดแจ้งเครื่องสำอางตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผลิตและบรรจุเครื่องสำอางที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและได้มาตรฐานสากล

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต Halal Certificate (CICOT.HL: H753) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) และ ISO 9001:2015 ในปี 2561 นี้

บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 02-570 8421, 02-570 8621 ถึง 2, 02-578 6175 ถึง 6 แฟกซ์ 02-2578 6177
©2561 โดย บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด